اخبار و اطلاعیه ها
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱ اسفند
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۴ اسفند
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۷ اسفند
شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۳ دی
دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۱ دی
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲
۲۸ آذر
تسلیت به سرکار خانم آزاده ملکی
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۲ آذر
تسلیت به جناب آقای دکتر محمدخانی
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۲ آذر
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۲۱ آذر
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۸ آذر
تسلیت به جناب آقای دکتر زهراکار
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲
۱۷ آبان
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲
۱۷ آبان
آرشیو
اطلاعیه های دفاع
دفاع رساله دکتری
خانم ژیلا سرمستی(برنامه ریزی درسی)
طراحی الگوی سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ی متوسطه
یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:10
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای مهدی کهنسال(برنامه ریزی درسی)
تاثیر آموزش برنامه درسی ریاضی مبتنی با قصه گویی بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی
یکشنبه 20 اسفندماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای سیاوش مظفری(فلسفه تعلیم و تربیت)
تبیین و نقد معنویت گرائی نوپدید براساس مبانی فلسفی معنویت گرائی قرآنی به منظور ارائه ی چارچوبی نظری برای تربیت معنوی
سه شنبه 15 اسفندماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم مستانه مرادحاصلی(روانشناسی)
شناسایی و ارائه مدل یکپارچه مبتنی بر عوامی روانی - اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی روان شناختی زنان ۲۵تا۳۵ ساله
دوشنبه 14 اسفندماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم مهرناز یکتا(روانشناسی)
بررسی فرآیند شکل گیری رفتار خود آسیب عمدی در نوجوانان
یکشنبه 13 اسفندماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۱۱:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای سید محمد عبادی راد(مشاوره)
تبیین درک و تجربه زوجین تازه ازدواج کرده از رضایت زناشویی و طراحی بسته آموزشی مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده
یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم راحله گرجی(روانشناسی تربیتی)
مقایسه تأثیر برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هدایتگری(مربیگری) مهارت های اجرایی بر کارکردهای شناختی و هیجانی، انگیزش و شایستگی
یکشنبه 29 بهمن ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم طیبه گوهری راد(علم اطلاعات و دانش شناسی)
تحلیل مقایسه ای مولفه های فرهنگ ملی در کتاب های شعر بازاری و غیر بازاری برای کودکان
شنبه 28 بهمن ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم مریم محمدی(روانشناسی)
ارتباط تروما و دلبستگی با کارکردهای اجرایی و تنهایی اجتماعی در افراد مبتلا به آسیب شناختی خفیف: نقش توانمندی ایگو و روان رنجورخویی
دوشنبه 23 بهمن ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای علی‌شاه فایق(فلسفه تعلیم و تربیت )
تحلیل گفتمان انتقادی «صلح» در اسناد رسمی و برنامه درسی تعلیمات عمومی افغانستان (دوره نظام جمهوری اسلامی (۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰)
دوشنبه 16 بهمن ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 13:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای علیرضا صادقی(فلسفه تعلیم و تربیت )
تبارشناسی نظام تربیت معلم ایران از زمان تاسیس دارالفنون تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان
دوشنبه 25 دی ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم اخضر مرادی (علم اطلاعات و دانش شناسی)
ترسیم و تحلیل حوزه موضوعی مدیریت اطلاعات: مطالعه علم سنجی و مرور متون
دوشنبه 20 آذر ماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۱۰:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
سلاله سادات اصل علوی پایدار(روانشناسی سلامت )
تدوین و بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر زمینه سازی هدف در تبعیت از درمان و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت با نگاه به انعطاف پذیری شناختی
دوشنبه 13 آذر ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای منصور کاظم زاده(برنامه ریزی درسی )
ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی (چهارم ،پنجم،ششم ) از نظر اسناد بالا دستی
سه شنبه 23 آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
سید سعید حسینی(فلسفه تعلیم و تربیت)
تبیین مبانی اخلاق مدیریت پسا ساختارگرایانه با تاکید بر آراء فوکو و اشارات آن بر کنشگری مدیران
دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم شمیم قاضی نظام (روانشناسی بالینی)
تاثیر القای تجارب هیجانی بر تکانشگری ،حساسیت اضطرابی وکنترل شناختی براساس استفاده مفرط از گوشی هوشمند در نوجوانان
دوشنبه 22 آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای فرزاد جمشیدی مقدم (روانشناسی عمومی)
رابطه بین شفقت به خود و تنظیم هیجان با خوردن هیجانی: نقش واسطه ای اعتیاد به گوشی هوشمند
شنبه 13 آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
زهرا رویایی(روانشناسی تربیتی)
کاربست مداخله چندمؤلفه ای انگیزش و درگیریِ تحصیلی برای دانش آموزانِ دوره متوسطه دارای پیشرفت تحصیلیِ پایین: اثرها بر انگیزش و درگیریِ تحصیل
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 14:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
مریم تازش(روانشناسی تربیتی)
تأثیر آموزش ایجاد استنباط بر درک مطلب خواندن دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
ریحانه السادات حسینی (روانشناسی تربیتی)
تأثیر درگیر شدن والدین در پوشه کار ابر- محور بر مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر
چهارشنبه 29 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 09:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
شهربانو صالحی(مشاوره)
مقایسه اثر بخش طرحواره درمانی گروهی و درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی / زناشویی و تاب آوری خانواده پرستاران متاهل
سه شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 14:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
لیلا گلرخی(مشاوره)
مدل یابی بهزیستی روان شناختی بر پایه های تروماهای اولیه سبک دلبستگی ، نقش میانجی خود شناسی انسجامی و انعطاف پدیری روان شناختی
سه شنبه 28 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
روژین حسین زاده(برنامه ریزی درسی)
طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی شهروند الکترونیک در دوره دوم ابتدایی
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 14:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
غلام حسین ادب(روانشناسی سلامت)
تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 13:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
محمد مهدی عبدی (برنامه ریزی درسی)
طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی دوره اول متوسطه بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
کبری احمدوند (فلسفه تعلیم و تربیت)
تحلیل- گفتمان انتقادی-خصوصی سازی آموزش و پرورش- انقلاب اسلامی
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
عباس چراغ چشم (فلسفه تعلیم و تربیت)
طراحی الگوی مفهمومی تربیت بر اساس مبانی فلسفی برگرفته از سخنان امام علی (ع)
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
پرویز بیات (فلسفه تعلیم و تربیت)
ساخت شکنی مولفه های کلاس درس معکوس مبتنی بر اندیشه های دریدا
دوشنبه 27 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۰۸:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
فریماه اکرمی (مشاوره)
مطالعه کیفی فرایند تصمیم گیری در اقدام به خیانت زناشویی
دوشنبه 20 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 08:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
مجتبی بیرامی (روانشناسی تربیتی)
مرور سیستماتیک بر اهمالکاری تحصیلی وارائه مدل ساختاری رابطه ی کارکردهای اجرایی مغزی و سیستم های مغزی - رفتاری با اهمالکاری تحصیلی
یکشنبه 12 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:۰۰
اطلاعات بیشتر
آرشیو
کارگاهها،نشست ها و همایش ها
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۷ اردیبهشت
نشست علمی:هوشیاری یا ذهن در مغز در حال مرگ
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۳ اردیبهشت
کارگاه استنباط کلاسیک و استنباط ارزش P
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت
نشست علمی اساتید برجسته حوزه روانشناسی و مشاوره
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403