گروه روانشناسی / اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

 | تاریخ ارسال: 1395/3/27 | 
  
اعضای هیات علمی گروه روانشناسی
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
  ۱  شاهقلیان، مهناز دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار سلامت، نوروسایکولوژی mshahgholiankhu.ac.ir
mshahgholiangmail.com
 
۲۳۲۹
 ۲  عبداللهی، محمد حسین دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار شناختی، نوروسایکولوژی، یادگیری abdollahimhyahoo.fr
abdollahimhyahoo.fr 
۲۳۳۰
 ۳ فرمهینی فراهانی، محمد نقی دکترای تخصصی روانشناسی استاد شخصیت، سلامت faramn۳۷yahoo.com  ۲۷۴۲
 ۴  منطقی، مرتضی دکترای تخصصی روانشناسی استاد رشد، تربیتی Mehran_manteghiyahoo.com ۲۳۲۹
 ۵  هاشمی رزینی، هادی دکترای تخصصی روانشناسی استادیار روانشناسی کودکان استثنایی h.hashemikhu.ac.ir
Hadihashemiraziniyahoo.com
 
 ۶  یاریاری، فریدون دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار استثنایی، تجربی fyaryarikhu.ac.ir
fyaryariyahoo.com
۲۳۸۳
 
 

مدیر گروه: دکتر محمدحسین عبداللهی


دفعات مشاهده: 27058 بار   |   دفعات چاپ: 778 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر