گروه راهنمایی و مشاوره/اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 
  
اعضای هیات علمی گروه مشاوره
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
  ۱  اسدپور، اسماعیل دکترای تخصصی مشاوره دانشیار مشاوره خانواده dr.iasadpourkhu.ac.ir
dr.iasadpouryahoo.com
 ۲  تاجیک اسماعیلی، عزیزالله دکترای تخصصی مشاوره دانشیار مشاوره tajikesmaeilikhu.ac.ir
tajikesmaeiligmail.com
۳ رسولی، محسن دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره m.rasoulikhu.ac.ir
۴ زهراکار، کیانوش دکترای تخصصی مشاوره استاد مشاوره Dr_zahrakarkhu.ac.ir
dr_zahrakaryahoo.com
۵ کسایی اصفهانی، عبدالرحیم دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره شغلی rkasaee۸۲khu.ac.ir
۶ محسن زاده، فرشاد دکترای تخصصی مشاوره دانشیار مشاوره Farshad.mohsenzadehkhu.ac.ir
farshadm۵۶gmail.com
۷ احمدی ، صدیقه دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره dr.ahmadi.sedighekhu. ac. ir
 
 
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه مشاوره
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
  ۱  نوابی نژاد، شکوه دکترای تخصصی مشاوره استاد مشاوره
 ۲  کیامنش، علیرضا دکترای تخصصی مشاوره استاد مشاوره
ثنایی ذاکر، باقر دکترای تخصصی مشاوره استاد مشاوره
 

مدیر گروه: دکتر محسن رسولی


دفعات مشاهده: 23181 بار   |   دفعات چاپ: 680 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر