گروه فلسفه تعلیم و تربیت/اعضای هیات علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت

 | تاریخ ارسال: 1395/3/4 | 
  
اعضای هیات علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
  ۱  برخورداری، رمضان دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش R.barkhordarikhu.ac.ir
ramazanbarkhordarigmail.com
 
۲ صالحی، اکبر دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش salehihidjikhu.ac.ir
salehihidji۲yahoo.com 
۳ ضرغامی، سعید دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش s.zarghamikhu.ac.ir
zarghamii۲۰۰۵yahoo.com
۴ قائدی، یحیی دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش، فلسفه برای کودکان Ghaedikhu.ac.ir
yahyaghaedyyahoo.com
۵ کشاورز، سوسن دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش S.keshavarz khu.ac.ir
۶ محمودنیا، علیرضا دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش alireza.mahmoodniakhu.ac.ir
alirezamahmmudniayahoo.com
 

  
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه فلسفه تعلیم و تربیت
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
 ۱ حبیبی، رضا کارشناسی ارشد فلسفه علم مربی فلسفه علم habibirkhu.ac.ir
 
 

مدیر گروه: دکتر اکبر صالحی


دفعات مشاهده: 20574 بار   |   دفعات چاپ: 737 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر