گروه تکنولوژی آموزشی/اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1395/3/4 | 
  
اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
  ۱  خوش نشین لنگرودی، زهره دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی khoshneshinkhu.ac.ir
khoshneshin۷۰yahoo.com
 
۲ مقدم، علیرضا دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی ar_maqadamyahoo.com
۳  قاسم تبار،سید عبداله دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی Ghasemtabarkhu.ac.ir
ghasemtabar.itgmail.com
۴ محمدحسنی،نسرین دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی n.mohammadhasanikhu.ac.ir
mohammadhasani_۱۹yahoo.com
۵ مهدوی نسب،یوسف دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار
تکنولوژی آموزشی
yousef.mkhu.ac.ir
yousefmahdavi.ngmail.com
 

اعضای هیات علمی بازنشسته گروه تکنولوژی آموزشی
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
 ۱ رستگارپور، حسن دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی دانشیار تکنولوژی آموزشی h_rast۱yahoo.com 
۲ معتمدی، وحید دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی vmotamedikhu.ac.ir
motamedikhu.ac.ir
۳ فاضلیان، پوراندخت دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی
 

مدیر گروه: دکتر نسرین محمدحسنی


دفعات مشاهده: 20272 بار   |   دفعات چاپ: 666 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر