اعضای هیات علمی گروه مدیریت آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 | 
  
اعضای هیات علمی گروه مدیریت آموزشی
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
  ۱  آراسته، حمیدرضا دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی استاد مدیریت نظام های آموزشی اعم از مدارس دولتی، فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی
 ۲  زین آبادی، حسن رضا دکترای تخصصی مدیریت آموزشی استاد مدیریت نظام های آموزشی اعم از مدارس دولتی، فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی
۳ عباسیان، حسین دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشیار مدیریت نظام های آموزشی اعم از مدارس دولتی، فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی
۴ عبدالهی، بیژن دکترای تخصصی مدیریت آموزشی استاد مدیریت نظام های آموزشی اعم از مدارس دولتی، فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی
۵ نوه ابراهیم، عبدالرحیم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی استاد مدیریت نظام های آموزشی اعم از مدارس دولتی، فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی
 
 
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه مدیریت آموزشی
 
ردیف نام خانوادگی و نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
  ۱  بهرنگی، محمدرضا دکترای تخصصی مدیریت آموزشی استاد مدیریت نظام های آموزشی اعم از مدارس دولتی، فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی و همچنین آموزش و بهسازی منابع انسانی
 
 

مدیر گروه: دکتر حسن رضا زین آبادی


دفعات مشاهده: 1585 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر