ورود به پنل کاربری

کارکنان و راهنمای تلفن

 | تاریخ ارسال: 1395/8/6 | 

Karaj - Teh: 0263-4579600

Name Position Ext. Direct line Fax
Security Security 2703 - -
Bahrami, Roya Educational administrative staff 2546 - -
HajiGhasemi, Masoome Educational administrative staff 2706 - -
Haghbayan, Tahere Librarian 2702 - -
Rostam Mazaheri, Hamideh Educational administrative staff 2546 - -
Khoshdel, Masood General affairs 2888 - -
Rahmanikhah, Zahra Educational administrative staff 2706 - -
Ramezani, Valiollah Psychology lab staff 2744 - -
Sarparast, Aliakbar chief librarian 2702 - -
Toolabi, Saeed Educational administrator 2746 - -
Tahmasbi, Shahram Instructional Tech dept.  staff 2745 - -
Gholami, Akram Faculty office manager-Karaj 2330 34551024 34551024
Maleki, Azadeh Research administrative staff 2418 - -
Najafi, Ali Computer clusters admin 2705 - -
Nikmehr, Ghodratollah Education staff for PhD students 2746 - -

Departments and Lecturers offices

نام سمت تلفن داخلی
Lecturers room Dr. Borjali, Dr. Gramipour 2770
Lecturers room Dr. Rasooli 2742
Dept. of Curriculum Studies Dr. Hoseinikhah 2327
Dept. of Instructional Technology Dr. Rastegarpour 2678
Dept. of Clinical Psychology Dr. Moradi 2328
Dept. of Educational Psychology Dr. Kadivar 2678
Dept. of Library and Information Studies Dr. Alimohammadi 2774
Dept. of Philosophy of Education Dr. Mahmoodnia 2678
Dept. of Counselling Dr. Zahrakar 2773

Tehran - Tel: 88329220-23

Name Position Ext. Tel Fax
Daniali, Simin Faculty office manager - Tehran 4416 88848938 88848938
Moradi, Manije Departmental administrative staff 4421 88321311 88830228

کرج - تلفن: ۳۴۵۷۹۶۰۰ - کد کرج: ۰۲۶

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
انتظامات انتظامات ۲۷۰۳ - -
بهرامی، رویا کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و تکنولوژی آموزشی ۲۵۴۶ - -
محمد سلیمانی کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته‌های تعلیم و تربیت پیش دبستانی و دبستانی، و کودکان استثنایی
و مقطع ارشد رشته‌های فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
2469 - -
2888 - -
رستم مظاهری، حمیده کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته مشاوره و مقطع کارشناسی ارشد
رشته‌های تحقیقات آموزشی، مشاوره، و روانشناسی تربیتی
۲۵۴۶ - -
مدیر امور عمومی ۲۸۸۸ - -
کارشناس آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های روانشناسی (عمومی) و روانشناسی بالینی ۲۷۰۶ - -
کارشناس آزمایشگاه روانشناسی ۲۷۴۴ - -
- -
طولابی، سعید سرپرست آموزش دانشکدهامور‌آموزش دانشجویان دکتری، امتحانات و برنامه‌ریزی کلاس‌ها ۲۷۴۶ - -
کارشناس تکنولوژی آموزشی و امور پژوهشی ۲۷۴۵ - -
متصدی امور دفتری و رایانه دانشکده - دفتر ریاست دانشکده ۲۳۳۰ ۳۴۵۵۱۰۲۴ ۳۴۵۵۱۰۲۴
ملکی، آزاده کارشناس پژوهشی ۲۴۱۸ - -
نجفی، علی مسئول سایت‌های رایانه ۲۷۰۵ - -
نیک مهر، قدرت‌الله امور آموزشی دانشجویان دکترا 2469 - -

گروه‌ها و استادان در کرج

نام سمت تلفن داخلی
اتاق استادان دکتر برجعلی، دکتر گرامی‌پور ۲۷۷۰
اتاق استادان دکتر رسولی ۲۷۴۲
گروه برنامه‌ریزی درسی دکتر گرامی پور ۲۳۲۷
گروه تکنولوژی آموزشی ۲۶۷۸
گروه روانشناسی بالینی دکتر حسنی ۲۳۲۸
گروه روانشناسی تربیتی دکتر کرامتی ۲۶۷۸
گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتر ریاحی نیا ۲۷۷۴
گروه فلسفه تعلیم و تربیت دکترمحمودنیا ۲۶۷۸
گروه مشاوره دکتر زهراکار ۲۷۷۳

تهران - تلفن: ۸۸۳۲۹۲۲۰ الی ۳

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
دانیالی، سیمین مسئول دفتر رئیس دانشکده، معاون پژوهشی،
و کل گروه‌های آموزشی روانشناسی و مشاوره
86072738 ۸۸۸۴۸۹۳۸
مرادی، منیژه مسئول دفتر معاون آموزشی و کل گروه‌های آموزشی علوم تربیتی
و تکنولوژی آموزشی و علم اطلاعات
86072734 ۸۸۸۳۰۲۲۸


دفعات مشاهده: 13882 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر