کارکنان و راهنمای تلفن

 | تاریخ ارسال: 1395/8/6 | 

کرج - تلفن: ۳۴۵۷۹۶۰۰ - کد کرج: ۰۲۶

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
انتظامات انتظامات ۲۷۰۳ - -
بهرامی، رویا کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و تکنولوژی آموزشی ۲۵۴۶ - -
محمد سلیمانی کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته‌های تعلیم و تربیت پیش دبستانی و دبستانی، و کودکان استثنایی
و مقطع ارشد رشته‌های فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
۲۴۶۹ - -
۲۸۸۸ - -
رستم مظاهری، حمیده کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته مشاوره و مقطع کارشناسی ارشد
رشته‌های تحقیقات آموزشی، مشاوره، و روانشناسی تربیتی
۲۵۴۶ - -
نیک مهر، قدرت‌الله مدیر امور عمومی ۲۸۸۸ - -
محمدی ، صغری کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های برنامه درسی ، تحقیقات آموزشی ،فلسفه برای کودکان و تعلیم و تربیت و امور آموزشی دانشجویان دکترا ۲۷۴۵ - -
کارشناس آزمایشگاه روانشناسی ۲۷۴۴ - -
رسولی ، مهدی کارشناس پژوهشی ۲۴۶۹ - -
طولابی، سعید سرپرست آموزش دانشکدهامور‌آموزش دانشجویان دکتری ۲۷۴۶ - -
کارشناس تکنولوژی آموزشی و امور پژوهشی ۲۷۴۵ - -
ساغرچی ،فاطمه متصدی امور دفتری و رایانه دانشکده - دفتر ریاست دانشکده ۲۳۳۰ ۳۴۵۵۱۰۲۴ ۳۴۵۵۱۰۲۴
ملکی، آزاده کارشناس پژوهشی ۲۴۱۸ - -
نجفی، علی مسئول سایت‌های رایانه ۲۷۰۵ - -
- -

گروه‌ها و استادان در کرج

نام سمت تلفن داخلی
گروه روانشناسی دکتر شاهقلیان ۲۷۷۰
گروه روانشناسی بالینی دکتر محمدخانی ۲۲۲۸
گروه روانشناسی تربیتی دکتر کرامتی ۲۶۷۸
گروه مشاوره دکتر زهراکار ۲۷۷۳
گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتر ریاحی نیا ۲۷۷۴
گروه تکنولوژی آموزشی دکتر قاسم تبار
گروه برنامه‌ریزی درسی دکتر گرامی پور ۲۷۴۴
گروه فلسفه تعلیم و تربیت دکترمحمودنیا ۲۶۷۸

تهران - تلفن: ۸۸۳۲۹۲۲۰ الی ۳

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
دانیالی، سیمین مسئول دفتر رئیس دانشکده، معاون پژوهشی،
و کل گروه‌های آموزشی روانشناسی و مشاوره
۸۶۰۷۲۷۳۸ ۸۸۸۴۸۹۳۸
مرادی، منیژه مسئول دفتر معاون آموزشی و کل گروه‌های آموزشی علوم تربیتی
و تکنولوژی آموزشی و علم اطلاعات
۸۶۰۷۲۷۳۴ ۸۸۸۳۰۲۲۸


دفعات مشاهده: 25157 بار   |   دفعات چاپ: 564 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر