کارکنان و راهنمای تلفن

 | تاریخ ارسال: 1395/8/6 | 

کرج - تلفن: ۳۴۵۷۹۶۰۰ - کد کرج: ۰۲۶

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
انتظامات انتظامات - -
بهرامی، رویا کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و تکنولوژی آموزشی ۲۵۴۶ - -
خانم طولابی کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته‌ روانشناسی و کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی عمومی،تربیتی، بالینی و بابینی کودک و نوجوان ۲۷۴۶ - -
۲۸۸۸ - -
کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته مشاوره و مقطع کارشناسی ارشد
رشته‌های تحقیقات آموزشی، مشاوره، و روانشناسی تربیتی
- -
مدیر امور عمومی - -
محمدی ، صغری کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های برنامه درسی ، تحقیقات آموزشی ،فلسفه برای کودکان و تعلیم و تربیت و امور آموزشی دانشجویان دکترا ۲۵۴۶ - -
کارشناس آزمایشگاه روانشناسی ۲۷۴۴ - -
رسولی ، مهدی کارشناس پژوهشی ۲۴۶۹ - -
طولابی، سعید سرپرست آموزش دانشکدهامور‌آموزش دانشجویان دکتری ۲۷۴۶ - -
کارشناس تکنولوژی آموزشی و امور پژوهشی ۲۷۴۵ - -
ساغری ،فاطمه متصدی امور دفتری و رایانه دانشکده - دفتر ریاست دانشکده ۳۴۵۵۱۰۲۴ ۳۴۵۵۱۰۲۴
کارشناس پژوهشی - -
مسئول سایت‌های رایانه ۲۷۰۵ - -
فراهانی،افسانه کارشناس پژوهشی و آزمایشگاه - -

گروه‌ها و استادان در کرج

نام مدیر گروه تلفن داخلی
گروه روانشناسی دکتر عبداللهی
گروه روانشناسی بالینی دکتر نوری
گروه روانشناسی تربیتی دکتر حسن آبادی
گروه مشاوره دکتر رسولی
گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتر آخشیک
گروه تکنولوژی آموزشی دکتر محمدحسنی
گروه برنامه‌ریزی درسی دکتر ایزانلو
گروه فلسفه تعلیم و تربیت دکتر صالحی

تهران - تلفن: ۸۸۳۲۹۲۲۰ الی ۳

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
مسئول دفتر رئیس دانشکده، معاون پژوهشی،
و کل گروه‌های آموزشی روانشناسی و مشاوره
۸۶۰۷۲۷۳۸ ۸۸۸۴۸۹۳۸
مسئول دفتر معاون آموزشی و کل گروه‌های آموزشی علوم تربیتی
و تکنولوژی آموزشی و علم اطلاعات
۸۶۰۷۲۷۳۴ ۸۸۸۳۰۲۲۸


دفعات مشاهده: 30263 بار   |   دفعات چاپ: 749 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر