از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *تحسین برانگیز! چگونه از پایان نامه دفاع کنیم؟*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 624 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *در گذرگاه پروپوزال نویسی:ملاحظات،برنامه ریزی،اجرا و گزارش نویسی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 580 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *استنباط شواهدی بر اساس ملاک های ریچارد رویال*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 557 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *مقدمه ای بر مکانیزم های دفاعی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/21 | 


لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 527 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *هوش مصنوعی و یادگیری*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/21 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 620 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *روش های بهره گیری از چت GPT در فرآیندهای پژوهشی و آموزشی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 612 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *آشنایی با علوم داده در روانشناسی و علوم تربیتی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *جهت گیری آینده روان درمانی در یک دهه آینده:چالش ها،روندها و تحولات جدید*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 615 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *الکسی تایمیا،افق های نوین در آسیب شناسی روانی و روان درمانی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 555 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *روانشناسی زنان و روانشناسی مردان*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

لینک حضور در کارگاه:
https://vc.khu.ac.ir/psy

دفعات مشاهده: 604 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *مصاحبه انگیزشی کلید تغییر*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

 

دفعات مشاهده: 605 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *مقدمه ای بر مکانیزم های دفاعی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 611 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 614 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *راه و رسم زوج درمانگری از کلاس درس تا اتاق مشاوره*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 657 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *خودآگاهی و کنترل شناختی*

 | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 631 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر