برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰،نشست فرهنگ، توسعه و برنامه درسی (لینک مشاهده نشست)

 | تاریخ ارسال: 1400/8/1 | 

دفعات مشاهده: 3043 بار   |   دفعات چاپ: 347 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، انتخاب موضوعات داغ پژوهشی (لینک مشاهده کارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 

دفعات مشاهده: 3170 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، کارگاه پروپوزال نویسی(لینک مشاهده کارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/8/22 | 

دفعات مشاهده: 3318 بار   |   دفعات چاپ: 302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، تولید محتوای الکترونیکی با iSpring(لینک مشاهده گارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 

دفعات مشاهده: 3031 بار   |   دفعات چاپ: 299 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، کارگاه فهم برنامه درسی در محیط کار(لینک مشاهده کارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/9/7 | 

دفعات مشاهده: 2770 بار   |   دفعات چاپ: 310 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، نشست علمی: صنعت همانند جویی؛ بایدها و نبایدها(لینک مشاهده کارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/9/14 | 

دفعات مشاهده: 2618 بار   |   دفعات چاپ: 243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، آشنایی با نرم افزار طراحی گرافیکی Corel (لینک مشاهده کارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 

دفعات مشاهده: 2595 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، ملاحظات فلسفی در باب اختلال بیش فعالی و نقص توجه(لینک مشاهده کارگاه)

 | تاریخ ارسال: 1400/10/4 | 

دفعات مشاهده: 2270 بار   |   دفعات چاپ: 239 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰، نحوه تسویه گرنت(لینک مشاهده )

 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 | 

دفعات مشاهده: 2339 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰،آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی M‌AXQDA لغو شد.

 | تاریخ ارسال: 1400/10/18 | 🔸لغو شد .

دفعات مشاهده: 2203 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر