دفاع رساله دکتری
آقای منصور کاظم زاده(برنامه ریزی درسی )
ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی (چهارم ،پنجم،ششم ) از نظر اسناد بالا دستی
سه شنبه 23 آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
سید سعید حسینی(فلسفه تعلیم و تربیت)
تبیین مبانی اخلاق مدیریت پسا ساختارگرایانه با تاکید بر آراء فوکو و اشارات آن بر کنشگری مدیران
دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم شمیم قاضی نظام (روانشناسی بالینی)
تاثیر القای تجارب هیجانی بر تکانشگری ،حساسیت اضطرابی وکنترل شناختی براساس استفاده مفرط از گوشی هوشمند در نوجوانان
دوشنبه 22 آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای فرزاد جمشیدی مقدم (روانشناسی عمومی)
رابطه بین شفقت به خود و تنظیم هیجان با خوردن هیجانی: نقش واسطه ای اعتیاد به گوشی هوشمند
شنبه 13 آبان ماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
زهرا رویایی(روانشناسی تربیتی)
کاربست مداخله چندمؤلفه ای انگیزش و درگیریِ تحصیلی برای دانش آموزانِ دوره متوسطه دارای پیشرفت تحصیلیِ پایین: اثرها بر انگیزش و درگیریِ تحصیل
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 14:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
مریم تازش(روانشناسی تربیتی)
تأثیر آموزش ایجاد استنباط بر درک مطلب خواندن دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
ریحانه السادات حسینی (روانشناسی تربیتی)
تأثیر درگیر شدن والدین در پوشه کار ابر- محور بر مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر
چهارشنبه 29 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 09:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
شهربانو صالحی(مشاوره)
مقایسه اثر بخش طرحواره درمانی گروهی و درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی / زناشویی و تاب آوری خانواده پرستاران متاهل
سه شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 14:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
لیلا گلرخی(مشاوره)
مدل یابی بهزیستی روان شناختی بر پایه های تروماهای اولیه سبک دلبستگی ، نقش میانجی خود شناسی انسجامی و انعطاف پدیری روان شناختی
سه شنبه 28 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
روژین حسین زاده(برنامه ریزی درسی)
طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی شهروند الکترونیک در دوره دوم ابتدایی
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 14:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
غلام حسین ادب(روانشناسی سلامت)
تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 13:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
محمد مهدی عبدی (برنامه ریزی درسی)
طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی دوره اول متوسطه بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
کبری احمدوند (فلسفه تعلیم و تربیت)
تحلیل- گفتمان انتقادی-خصوصی سازی آموزش و پرورش- انقلاب اسلامی
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
عباس چراغ چشم (فلسفه تعلیم و تربیت)
طراحی الگوی مفهمومی تربیت بر اساس مبانی فلسفی برگرفته از سخنان امام علی (ع)
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
پرویز بیات (فلسفه تعلیم و تربیت)
ساخت شکنی مولفه های کلاس درس معکوس مبتنی بر اندیشه های دریدا
دوشنبه 27 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۰۸:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
فریماه اکرمی (مشاوره)
مطالعه کیفی فرایند تصمیم گیری در اقدام به خیانت زناشویی
دوشنبه 20 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 08:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
مجتبی بیرامی (روانشناسی تربیتی)
مرور سیستماتیک بر اهمالکاری تحصیلی وارائه مدل ساختاری رابطه ی کارکردهای اجرایی مغزی و سیستم های مغزی - رفتاری با اهمالکاری تحصیلی
یکشنبه 12 شهریورماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
احمد امیری (روانشناسی سلامت)
روابط ساختاری رفتارهای مرتبط با سلامت قلب در جمعیت عمومی و ارزیابی مقدماتی مداخله مبتنی بر مدل در واکنش-های قلبی عروقی، رفتارهای مرتبط با سل
یکشنبه 28 تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای مسعود تقدسی (روانشناسی)
مطالعه شکل‌گیری، تداوم و فروپاشی رابطه زوج‌ها در ایران و عوامل مؤثر در آن به‌منظور ارایه مدل پیشنهادی ازدواج
یکشنبه 25 تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت 09:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم سیده سارا محمدی (روانشناسی بالینی)
بررسی طرد و نادیده گرفته شدن بر تهدید نیازها، خلق‌ و پاسخ‌های مقابله‌ای در کاربران جوان استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی
یکشنبه 11 تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم سارا احمدزاده(برنامه ریزی درسی)
مردم نگاری انتقادی تجارب دانش آموزان کورد پایه اول دبستان در مواجهه با گفتمان مدرسه
دوشنبه 5 تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۱۱:۴۵
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم عاصمه شخص بلندقدر (روانشناسی عمومی)
نقش تشخیصی اختلالات خلقی، تیپ شخصیتی D، ضربه های روانی دوران کودکی در خطر ابتلا به سرطان
شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم لیلا فتحی (روانشناسی عمومی)
رابطه میان صفات شخصیتی با رضایت شغلی با نقش میانجی ادراک از عدالت رویه ای و استرس شغلی
شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت 11:15
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای حسین صادقی (روانشناسی عمومی)
پیش بینی تجربه سوگ بر اساس سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی
شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۲ ،ساعت 10:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای محمدصادق رزم حسینی (روانشناسی بالینی)
بررسی ارتباط اعتیاد به غذا با استرس، اضطراب و افسردگی با مطالعه نقش واسطه ای تکانشگری، تنظیم هیجانی و کرونوتایپ در بین نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال
سه شنبه 30 خرداد ماه ۱۴۰2 ،ساعت ۱۱:۰۰
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای محمد حسین صفایی(فلسقه تعلیم و تربیت)
تحلیل بیانیه ی فلسفه ی تدریس دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارائه ی چارچوب مناسب جهت ارتقاء آن
دوشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۱۱:۴۵
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای محمدرضا علی پور(برنامه ریزی درسی)
طراحی الگوی برنامه درسی جهانی محلی مطالعات اجتماعی با تکیه بر نظریه رابرتسون و ارزشیابی برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش ایران
دوشنبه 8 خردادماه ۱۴۰۲ ،ساعت ۱۱:۴۵
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم فاطمه معین الغربایی(روانشناسی سلامت)
بررسی مکانیسم تغییر درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و پارادایم نوشتن ابزاری (EWP)؛ در کیفیت زندگی، عملکرد سیستم ایمنی و
یکشنبه 7 خردادماه 1402 ،ساعت 11:45
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
زینب بیرانوند(فلسفه تعلیم و تربیت)
تعیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی بربنیاد رویکرد فلسفه برای کودکان
دوشنبه 22اسفند ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
فاطمه عباسی طهرانی(روانشناسی)
مدل یابی ساختاری پیش بینی خودمدیریتی درد بر اساس مهارت های ذهن آگاهی ، باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا
دوشنبه 22 اسفند ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 11:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مرجان رفیعی (روانشناسی بالینی)
بررسی تحلیل تشخیصی طرحواره شناختی جنسی،باور های جنسی و احساس گناه در زنان مبتلا به واژینیسموس اولیه و زنان متاهل سالم
دوشنبه 15 اسفند ماه ۱۴۰۱ ،ساعت ۱۱:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
مریم اکبرزاده(برنامه ریزی درسی)
بازنمایی تصویر وجایگاه کشورها در کتب درسی دوره متوسطه دوم ایران ازطریق تحلیل گفتمان پسا استعمارگرایی
سه شنبه 9 اسفند ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم پرستو فعله گری(مشاوره خانواده)
زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، تعارض زناشویی ، بهبود صمیمیت در زنان متاهل
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت ۱۱:۴۵
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای پژمان قائدی(مشاوره خانواده)
پیش بینی هماهنگی زناشویی بر اساس پاسخ گویی ادراک شده توسط همسر، تعهد زناشویی و بخشایندگی
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 09:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم سیده راضیه بهرامی(مشاور مدرسه)
رابطه سرزندگی تحصیلی و استرس تحصیلی با احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 14:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای مجید محمدی(مشاوره مدرسه)
رابطه فرهنگ مدرسه، احساس تعلق به مدرسه و عملکردتحصیلی با بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 13:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای مرتضی قاسمی(روانشناسی تربیتی)
جهت گیری آینده تحصیلی و هویت تحصیلی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در دانش آموزان دوازدهم تجربی،ریاضی و انسانی
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مهتاب توکلی(روانشناسی بالینی)
نقش تشخیصی تکانشگری، هیجان خواهی و کلیشه های جنسیتی در دانشجویان دختر مصرف کننده سیگار، قلیان و غیرمصرف کننده
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 11:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم فاطمه رحمانی فرد(روانشناسی عمومی)
مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با توانبخشی شناختی رایانه‎ای و نوع ترکیبی آنها بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال نقص توجه
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 13:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم عاطفه مقراضی(روانشناسی عمومی)
رابطه بین طرحواره های هیجانی با پریشانی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس : نقش میانجی گری اجتناب تجربه ای وحمایت اجتماعی ادراک شده
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 12:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مینا نوری(روانشناسی عمومی)
پیش بینی علائم کندی سرعت شناختی در نوجوانان بر اساس آسیب های دوران کودکی و سبک والدگری ‌
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم نجمه خوش روز(روانشناسی عمومی)
ارتباط حافظه سرگذشتی بیش‌کلی ‌گرا و حافظه‌کاری با نارسایی‌شناختی در سالمندان با میانجی‌گری تنظیم‌هیجان
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت ۱۱:۴۵
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای سید ابوالحسن نظام دوست(علم اطلاعات و دانش شناسی)
استنتاج خودکار روابط بین اصطلاحات در اصطلاح نامه فارسی علوم اسلامی با استفاده از شبکه های پیچشی گرافی (GCN)
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای محمد سروری(علم اطلاعات و دانش شناسی)
تدوین مدل مستندسازی و به اشتراک گذاری دانش در پارک های علم و فناوری دانشگاه ها
چهارشنبه 26 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم نرگس نفر(مشاوره)
انتظار از درمان در مراجعان به تفکیک مشکل محور یا آسیب محور بودن شکایت اصلی آنان یک مطالعه ی ترکیبی درمراکز مشاوره ی سازمان بهزیستی
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 12:00
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
آقای شهریار غفاری(فلسفه تعلیم و تربیت)
تبیین شاکله انسانی در معرفت نفس علامه حسن زاده آملی و پیشنهاد چهارچوبی برای تربیت اسلامی
یکشنبه 30بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
دفاع رساله دکتری
خانم خاطره ولی خانی(فلسفه تعلیم و تربیت)
تحلیل مولفه های آموزش صلح در گفتمان های حاکم بر تعلیم و تربیت رسمی عمومی ایران بعد از انقلاب اسلامی به منظور ارائه مدل مفهومی آموزش صلح
یکشنبه 30 بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 08:30
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم سارا پرستش(روانشناسی عمومی)
بررسی رابطه کمالگرایی، انعطاف پذیری شناختی و شرم با اختلالات روان تنی در جمعیت غیر بالینی
دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ،ساعت 15:45
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم ارغوان کوچک حسینی(روانشناسی عمومی)
نقش باورهای ناکارآمد، آسیب های دلبستگی و عاطفه منفی در پیش بینی تاب آوری نوجوانان با رفتارهای سابقه خودزنی غیرکشنده
دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت 15:00
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای احسان غفوری(روانشناسی بالینی)
نقش تشخیصی شاخص های هیجانی،شناختی و بین فردی رورشاخ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،اسکیزوافکتیو و دوقطبی نوع یک:تحلیل تابع شناختی
دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت 11:30
اطلاعات بیشتر
آرشیو
آرشیو
Academic Calendar
Registration & Start of Classes
Registration:
Late Registration:
Start of Classes:
Drop/Add Period
Drop/Add Two Courses (B.A.):
Late Dropping a Course (B.A.):
End of Classes & Final Examinations
End of Classes:
Final Examinations:
Thesis and Dissertation Defense Deadline:
Course Evaluations and Pre-Registration
Pre-Registration for Coming Semester (For faculties that require pre-registration):
Course Evaluations Period for the 2nd Semester: