مقالات منتخب گروه آموزشی روانشناسی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/27 | 
آقای دکتر محمدحسین عبداللهی و خانم دکتر مهناز شاهقلیان
 
A                    
The predictive role of working memory and impulsivity in internet addiction, an investigation about the mediating role of time perception عنوان مقاله
Salar Khanbabaei, Mohammad Hossein Abdollahi , Mahnaz Shahgholian اسامی نویسندگان 
Personality and Individual Differences عنوان مجله
https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.paid.۲۰۲۱.۱۱۱۲۸۰
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۱۹۱۸۸۶۹۲۱۰۰۶۵۹
 مقاله DOI
 
مستخرج از پایان نامه می باشد  پایان نامه کارشناسی ارشد
JCR           و   Q۲ نوع نمایه مجله
 
B
The role of emotional memory in the relation between mindfulness and interpersonal problems عنوان مقاله
Mozhgan Shamseddini, Mahnaz Shahgholiyan, Mohammad Hossein Abdollahi اسامی نویسندگان 
Journal of Advanced Pharmacy Education & Research [JAPER] عنوان مجله
https://japer.in/article/the-role-of-emotional-memory-in-the-relation-between
-mindfulness-and-interpersonal-problems
 مقاله DOI
 
مستخرج از پایان نامه می باشد  پایان نامه کارشناسی ارشد
اسکوپوس  Q۳ نوع نمایه مجله

آقای دکتر حمیدرضا حسن آبادی، آقای دکتر بلال ایزانلو و آقای دکتر محمدنقی فراهانی
 
Illness Perception and Coping Strategies on the Perceived Quality of Life in Adults with Coronary Heart Diseases: A Model Evaluation عنوان مقاله
Maedeh Bagheri ۱,*, Mohammadnaghi Farahani ۲, Hamidreza Hassanabadi۲, Balal Izanloo۲ اسامی نویسندگان 
Journal of Kermanshah University of Medical, ۲۰۲۲ عنوان مجله
doi.org/۱۰.۵۸۱۲/jkums-۱۳۳۳۱۳  مقاله DOI
WoS (BIOSIS Citation Index) نوع نمایه 
رساله دکتری برگرفته از 


دفعات مشاهده: 599 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر