دفاع رساله دکتری تدوین راهنمای عملیاتی معلم برای بهبود مهارت خواندن در دوره اول ابتدایی

 | تاریخ ارسال: 1403/2/29 | 
دفاع رساله دکتری
تدوین راهنمای عملیاتی معلم برای بهبود مهارت خواندن در دوره اول ابتدایی
اعظم حمیدی نصرآباد(برنامه ریزی درسی)
کرج
شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۲:۰۰

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری ارتباط نشخوار فکری و نگرانی با نشانه های تنیدگی پس از سرطان، پریشانی و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان

 | تاریخ ارسال: 1403/2/29 | 
دفاع رساله دکتری
ارتباط نشخوار فکری و نگرانی با نشانه های تنیدگی پس از سرطان، پریشانی  و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان: نقش  دشواری در تنظیم هیجان و خستگی
سارا قاسم زاده برکی(روانشناسی)
کرج
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۲:۰۰

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری طراحی الگوی سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ی متوسطه

 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
دفاع رساله دکتری
طراحی الگوی سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ی متوسطه
ژیلا سرمستی(برنامه ریزی درسی)
کرج
یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۱۰

دفعات مشاهده: 703 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تاثیر آموزش برنامه درسی ریاضی مبتنی با قصه گویی بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی

 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
دفاع رساله دکتری
تاثیر آموزش برنامه درسی ریاضی مبتنی با قصه گویی  بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی
مهدی کهنسال(برنامه ریزی درسی)
کرج
یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۳۰

دفعات مشاهده: 678 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تبیین و نقد معنویت گرائی نوپدید براساس مبانی فلسفی معنویت گرائی قرآنی به منظور ارائه ی چارچوبی نظری برای تربیت معنوی

 | تاریخ ارسال: 1402/12/13 | 
دفاع رساله دکتری
تبیین و نقد معنویت گرائی نوپدید براساس مبانی فلسفی معنویت گرائی قرآنی به منظور ارائه ی چارچوبی نظری برای تربیت معنوی
سیاوش مظفری(فلسفه تعلیم و تربیت)
کرج
سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۳۰

دفعات مشاهده: 662 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری شناسایی و ارائه مدل یکپارچه مبتنی بر عوامی روانی - اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی روان شناختی زنان ۲۵تا۳۵ ساله

 | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 
دفاع رساله دکتری
شناسایی و ارائه مدل یکپارچه مبتنی بر عوامی روانی - اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی روان شناختی زنان ۲۵تا۳۵ ساله
مستانه مرادحاصلی(روانشناسی)
کرج
دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۰۰

دفعات مشاهده: 647 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری بررسی فرآیند شکل گیری رفتار خود آسیب عمدی در نوجوانان

 | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 
دفاع رساله دکتری
بررسی فرآیند شکل گیری رفتار خود آسیب عمدی در نوجوانان
مهرناز یکتا(روانشناسی)
کرج
یکشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۳۰

دفعات مشاهده: 652 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تبیین درک و تجربه زوجین تازه ازدواج کرده از رضایت زناشویی و طراحی بسته آموزشی مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده

 | تاریخ ارسال: 1402/11/25 | 
دفاع رساله دکتری
تبیین درک و تجربه زوجین تازه ازدواج کرده از رضایت زناشویی و طراحی بسته آموزشی مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده
سید محمد عبادی راد(مشاوره)
کرج
یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۳۰

دفعات مشاهده: 759 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری مقایسه تأثیر برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هدایتگری(مربیگری) مهارت های اجرایی بر کارکردهای شناختی و هیجانی، انگیزش و شایستگی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/25 | 
دفاع رساله دکتری
مقایسه تأثیر برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هدایتگری(مربیگری) مهارت های اجرایی بر کارکردهای شناختی و هیجانی، انگیزش و شایستگی تحصیلی کودکان دارای اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی
راحله گرجی(روانشناسی تربیتی)
کرج
یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۰۰

دفعات مشاهده: 735 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری ارتباط تروما و دلبستگی با کارکردهای اجرایی و تنهایی اجتماعی در افراد مبتلا به آسیب شناختی خفیف: نقش توانمندی ایگو و روان رنجورخویی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
دفاع رساله دکتری
ارتباط تروما و دلبستگی با کارکردهای اجرایی و تنهایی اجتماعی در افراد مبتلا به آسیب شناختی خفیف:
نقش توانمندی ایگو و روان رنجورخویی

مریم محمدی(روانشناسی)
کرج
دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۳۰

دفعات مشاهده: 797 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل گفتمان انتقادی «صلح» در اسناد رسمی و برنامه درسی تعلیمات عمومی افغانستان (دوره نظام جمهوری اسلامی (۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰)

 | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
دفاع رساله دکتری
تحلیل گفتمان انتقادی «صلح» در اسناد رسمی و برنامه درسی تعلیمات عمومی افغانستان (دوره نظام جمهوری اسلامی (۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰)
علی‌شاه فایق(فلسفه تعلیم و تربیت )
کرج
دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۳:۰۰

دفعات مشاهده: 757 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تبارشناسی نظام تربیت معلم ایران از زمان تاسیس دارالفنون تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان

 | تاریخ ارسال: 1402/10/25 | 
دفاع رساله دکتری
تبارشناسی نظام تربیت معلم ایران از زمان تاسیس دارالفنون تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان
علیرضا صادقی(فلسفه تعلیم و تربیت )
کرج
دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۳۰

دفعات مشاهده: 941 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تدوین و بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر زمینه سازی هدف در تبعیت از درمان و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت با نگاه به انعطاف پذیری شناختی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 
دفاع رساله دکتری
تدوین و بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر زمینه سازی هدف در تبعیت از درمان و
خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت با نگاه به انعطاف پذیری شناختی و پریشانی

سلاله سادات اصل علوی پایدار(روانشناسی سلامت )
کرج
دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۰۰

دفعات مشاهده: 997 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی (چهارم ،پنجم،ششم ) از نظر اسناد بالا دستی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
دفاع رساله دکتری
ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی (چهارم ،پنجم،ششم ) از نظر اسناد بالا دستی
منصور کاظم زاده(برنامه ریزی درسی )
تهران
سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۰:۳۰

دفعات مشاهده: 965 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تبیین مبانی اخلاق مدیریت پسا ساختارگرایانه با تاکید بر آراء فوکو و اشارات آن بر کنشگری مدیران

 | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
دفاع رساله دکتری
تبیین مبانی اخلاق مدیریت پسا ساختارگرایانه با تاکید بر آراء فوکو و اشارات آن بر کنشگری مدیران

سید سعید حسینی(فلسفه تعلیم و تربیت)
کرج
دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۳۰

دفعات مشاهده: 937 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری کاربست مداخله چندمؤلفه ای انگیزش و درگیریِ تحصیلی برای دانش آموزانِ دوره متوسطه دارای پیشرفت تحصیلیِ پایین: اثرها بر انگیزش و درگیریِ تحصیل

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
دفاع رساله دکتری
کاربست مداخله چندمؤلفه ای انگیزش و درگیریِ تحصیلی برای دانش آموزانِ دوره متوسطه دارای پیشرفت تحصیلیِ پایین: اثرها بر انگیزش و درگیریِ تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و هیجانات پیشرفت

زهرا رویایی(روانشناسی تربیتی)
کرج
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۴:۰۰

دفعات مشاهده: 1804 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تأثیر آموزش ایجاد استنباط بر درک مطلب خواندن دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
دفاع رساله دکتری
تأثیر آموزش ایجاد استنباط بر درک مطلب خواندن دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری

مریم تازش(روانشناسی تربیتی)
کرج
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۰۰

دفعات مشاهده: 1741 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تأثیر درگیر شدن والدین در پوشه کار ابر- محور بر مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
دفاع رساله دکتری
تأثیر درگیر شدن والدین در پوشه کار ابر- محور بر مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

ریحانه السادات حسینی (روانشناسی تربیتی)
کرج
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۰۹:۰۰

دفعات مشاهده: 1654 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری مقایسه اثر بخش طرحواره درمانی گروهی و درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی / زناشویی و تاب آوری خانواده پرستاران متاهل

 | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
دفاع رساله دکتری
مقایسه اثر بخش طرحواره درمانی گروهی و درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی / زناشویی و تاب آوری خانواده پرستاران متاهل

شهربانو صالحی(مشاوره)
کرج
سه شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۴:۰۰

دفعات مشاهده: 1683 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری مدل یابی بهزیستی روان شناختی بر پایه های تروماهای اولیه سبک دلبستگی ، نقش میانجی خود شناسی انسجامی و انعطاف پدیری روان شناختی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
دفاع رساله دکتری
مدل یابی بهزیستی روان شناختی بر پایه های تروماهای اولیه سبک دلبستگی ، نقش میانجی خود شناسی انسجامی  و انعطاف پدیری روان شناختی

لیلا گلرخی(مشاوره)
کرج
سه شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۰:۰۰

دفعات مشاهده: 1660 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی شهروند الکترونیک در دوره دوم ابتدایی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/26 | 
دفاع رساله دکتری
طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی شهروند الکترونیک در دوره دوم ابتدایی

روژین حسین زاده(برنامه ریزی درسی)
کرج
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۴:۳۰

دفعات مشاهده: 1788 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/26 | 
دفاع رساله دکتری
تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی  اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن

غلام حسین ادب(روانشناسی سلامت)
کرج
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۳:۰۰

دفعات مشاهده: 1720 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی دوره اول متوسطه بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر

 | تاریخ ارسال: 1402/6/26 | 
دفاع رساله دکتری
طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی دوره اول متوسطه بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر

محمد مهدی عبدی (برنامه ریزی درسی)
کرج
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۳۰

دفعات مشاهده: 1747 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل- گفتمان انتقادی-خصوصی سازی آموزش و پرورش- انقلاب اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/21 | 
دفاع رساله دکتری
تحلیل- گفتمان انتقادی-خصوصی سازی آموزش و پرورش- انقلاب اسلامی

کبری احمدوند (فلسفه تعلیم و تربیت)
کرج
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۲:۰۰

دفعات مشاهده: 1915 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری طراحی الگوی مفهمومی تربیت بر اساس مبانی فلسفی برگرفته از سخنان امام علی (ع)

 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع رساله دکتری
طراحی الگوی مفهمومی تربیت بر اساس مبانی فلسفی برگرفته از سخنان امام علی (ع)

عباس چراغ چشم (فلسفه تعلیم و تربیت)
کرج
دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۰:۰۰

دفعات مشاهده: 1805 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر