مقالات منتخب گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت

 | تاریخ ارسال: 1402/9/18 | 
آقای دکتر اکبر صالحی و آقای دکتر علیرضا محمودنیا
 
تحلیل الخطاب النقدی عن المکانه  ودور المرآ ه  من وجهه نظر الفمنیستیه المعاصره فی إیران   به زبان عربی عنوان مقاله
 برهان رازیانی ، دکتر اکبر صالحی ،  دکتر سید مهدی سجادی ، دکتر علیرضا محمودنیا اسامی نویسندگان 
مجله  کلیه الفقه عنوان مجله
https://iasJ.net/iasj/article/۲۲۷۷۳۲  مقاله DOI
 رساله دکتری برهان رازیانی رساله دکتری

آقای دکتر اکبر صالحی
 
Teacher and student interactions and characteristics from
critical theorists school
عنوان مقاله
Akbar Salehi اسامی نویسندگان 
International Journal of Evaluation and Research in Education
(IJERE)
عنوان مجله
۱۰.۱۱۵۹۱/ijere.v۸i۲.۱۷۹۲۶  مقاله DOI

دفعات مشاهده: 640 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر