توصیف مختصر
اینجانب صدیقه احمدی، دارای دکترای مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی از سال 1394 هستم.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
علامه طباطبایی
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
خوارزمی
تهران
ایران
3
دکتری
علامه طباطبایی
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
کودک، نوجوان و خانواده
2
سلامت روان و اصلاح سبک زندگی
3
نوروساینس و علوم شناختی
4
روانشناسی اجتماعی- آسیبهای اجتماعی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طراحی و تولید برنامه ی آموزشی تربیت جنسی کودکان با توجه با مبانی دینی و فرهنگی وبژه والدین و مربیان
نسرین محمد حسنی, صدیقه احمدی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1400
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثر بخشي بازي درماني شناختي - رفتاري بر مهارت هاي اجتماعي و پرخاشگري كودكان پيش دبستاني
مهسا جهانگیری انباردان
2
نقش معنای زندگی و هوش اخلاقی در پیش بینی شادکامی زناشویی زنان های پرستار
سمیرا صفرزاده مهابادی
3
نقش سواد رسانه اي و اعتياد به شبكه هاي اجتماعي در پيش بيني نگرش به خيانت در پرستاران زن
عاطفه ربیعی
4
نقش واسطه اي ابرازگري هيجاني در رابطه بين تنظيم شناختي-هيجاني و رضايت زناشويي در معلمان زن
راضیه بهرامی مشعوف
5
اثربخشي رويكرد آموزشي گاتمن بر بخشودگي زناشويي و الگوهاي ارتباطي زنان
رقیه میرزایی
6
نقش كيفيت ارتباط معلم - دانش آموز در پيش بيني سازگاري تحصيلي و سرزندگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول
آیدین منظری توکلی
7
نقش واسطه اي مكانيزم هاي دفاعي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با الگوهاي ارتباطي زوجين
حمزه رستمی یادگاری
8
نقش واسطه اي بخشودگي زناشويي در رابطه بين سرسختي روانشناختي با دلزدگي زناشويي
زهرا زالی
9
اثربخشي زوج درماني رفتاري. تلفيقي بر تنظيم هيجان و صميميت زناشويي زوجين
یاسین نجفی
10
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر رابطه والد فرزندي و سرسختي روانشناختي نوجوانان پسر
حسن حبیبی
11
اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي مبتني بر رويكرد گاتمن بر پرخاشگري ارتباطي پنهان و الگوهاي ارتباطي زنان
اصغر کریمی
12
اثربخشي مشاوره مبتني بر اكتشاف بر تصميم گيري و افكار ناكارآمد شغلي دانش آموزان دبيرستان
مینا سعیدی
13
نقش هوش اخلاقی و معنای زندگی در پیش بینی شادکامی زناشویی پرستاران
سمیرا صفرزاده مهابادی
14
متناسب سازی برنامه فرزندپروری مثبت براساس تجربه زیسته والدین ADHD و اثربخشی آن بر صلاحیت والدین و مشکلات رفتاری کودکان
شکوه افطاری
15
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن سازی بر بهبود رابطه مادر-کودک و دلبستگی ایمن کودکان
مرضیه نخلی
16
قش تاب آوری و تنظیم هیجانی درپیش بینی صمیمیت زناشویی
سارا شهرابی فراهانی
17
متناسب سازی برنامه فرزندپروری مثبت براساس تجربه زیسته والدین کودکان ADHD واثر آن بر صلاحیت والدین و مشکلات رفتاری کودکان
شکوه افطاری
18
رساله
حسین ایلانلو
19
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی، اعتیاد به اینترنت و تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان.
حسین ایلانلو
20
نقش شرم درونی شده و خلق افسرده درپیش بینی میل جنسی پایین زنان متاهل
راضیه رزجی برچلویی
21
نقش سبکهای دلبستگی و الگوهای ارتباطی در پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی زنان متاهل
نازنین مالکی نیا
22
پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی براساس ابعاد تاریک شخصیت و کیفیت دلبستگی در زنان
فاطمه رهنما
23
تجربه زیسته زوجین از روابط جنسی در بحران کرونا
سمانه حسینیان نیستانی
24
رابطه شاخص توده بدن و تن انگاره با میل جنسی پایین در زنان متاهل
بردیا کرامتی
25
نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد متاهل شهر کرج
محمدرضا اجلی فرد
26
زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، تعارض زناشویی ، بهبود صمیمیت در زنان متاهل
پرستو فعله گری
27
تاثیر آموزش مبتنی بر ذهنی‌سازی بر خودناتوان سازی تحصیلی و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان مقطع متوسطه اول
سارا باقرزاده جلیلوند
28
نقش ظرفیت تأملی و نظم‌جویی شناختی هیجان مادران در پیش‌بینی کیفیت زندگی کودکان
محمدحسین محمدی
29
نقش هیجان تحصیلی و خودتعیین گری در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول
مریم السادات چراغی
30
نقش ترومای دوران کودکی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم
یاسمن صمدبین
31
نقش رابطه والد-فرزند ی و بهزیستی ذهنی در پیش بینی خودگردانی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول
لیلا نظری سلمانی
32
تاثیر آموزش خودتنظیمی تحصیلی بر افزایش ذهنی سازی و انگیزش پیشرفت و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان
زینب پونده نژادان
33
نقش سبک های والدگری و خودتعیین گری در پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم
امیرمحمد زارع نظری بیاضی
34
پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی بر اساس تنظیم بیرونی هیجان و اعتیاد به صفحات دیجیتال چند‌گانه با نقش میانجی تعهد به حفظ رابطه در افراد متأهل
ناصر عباسی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
تحقیقات کیفی در علوم سلامت علوم پزشکی کرمان
1395-1398
2
پژوهش در سلامت روانشناختی خوارزمی
1395 تا کنون
3
مجله علوم پزشکی اراک
1397
دروس ترم جاری
807 - کاربرد مشاوره کودک و نوجوان در مدرسه - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
775 - کارورزی در مشاوره مدرسه - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
775 - کارورزی در مشاوره مدرسه - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
807 - کاربرد مشاوره کودک و نوجوان در مدرسه - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
141 - نظریه های مشاوره و روان درمانی(2) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
241 - کارورزی در مشاوره(1) - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
164 - پروژه تحقیقاتی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00