دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی- آگهی های دفاع
دفاع رساله دکتری ارتباط نشخوار فکری و نگرانی با نشانه های تنیدگی پس از سرطان، پریشانی و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/29 | 
دفاع رساله دکتری
ارتباط نشخوار فکری و نگرانی با نشانه های تنیدگی پس از سرطان، پریشانی  و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان: نقش  دشواری در تنظیم هیجان و خستگی
سارا قاسم زاده برکی(روانشناسی)
کرج
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۲:۰۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی:
http://khu.ac.ir/find-66.28868.72088.fa.html
برگشت به اصل مطلب