دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی- 1402
از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲،کارگاه *آشنایی با علوم داده در روانشناسی و علوم تربیتی*

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی:
http://khu.ac.ir/find-66.28777.70692.fa.html
برگشت به اصل مطلب