دفاع رساله دکتری مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش رضایت زناشویی و خودکارآمدی در والدین دارای فرزندان با فلج مغزی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/24 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای فرشاد زارعی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/ra۱qpm۰۰odl۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 769 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 | 
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم مریم افشاری (روان شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rhq۱۵v۹r۵xfj/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ۱:۳۰

دفعات مشاهده: 781 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم سروه امینی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rf۱ppy۱۹۶rju/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ۶:۳۰

دفعات مشاهده: 797 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک پایه یازدهم درعمل بر اساس خبرگی و نقد تربیتی ایزنر

 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه قاسمی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rf۵zr۲ow۳ixv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۲، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۲، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 879 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل موضوعی خودکارکتابهای الکترونیکی فارسی حوزه علوم به روش استخراج کلید واژه از فهرست مندرجات با استفاده از روشهای متن کاوی و پردازش زبان

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم فرزانه شادان پور (علم اطلاعات و دانش شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۶wv۷w۵۷۱sp۱/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ۳:۰۰

دفعات مشاهده: 946 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل الزامات طراحی، اجرا و ارزیابی سامانه پیشنهاددهنده کتاب و ارائه یک مدل مفهومی برای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 

جلسه دفاع دکتری خانم مریم عظیمیان (علم اطلاعات و دانش شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rxvemkgywlwk/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ۲:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۲، ۵:۰۰

دفعات مشاهده: 924 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل داده بنیاد تجربه زیسته وسواد اطلاعات سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم در فرآیند درمان

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی مجرد (علم اطلاعات و دانش شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rdiwg۷۶euh۶y/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۲، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
یکشنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۲، ۳:۰۰

دفعات مشاهده: 953 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل مشارکت پژوهشگران بین المللی درا نتشارات علمی کووید ۱۹ با تاکید برحاکمیت جهانی سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم لیلی الله بخشیان (علم اطلاعات و دانش شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۶xq۶۷bo۷xtb/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۲، ۲:۵۰
زمان پایان کلاس
یکشنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۲، ۵:۰۰

دفعات مشاهده: 917 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تحلیل مولفه های فلسفی یادگیری تفکر ریاضیاتی بر بنیان نورو فلسفه

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم اعظم طاهرخانی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۲n۳iq۸rplka/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۵ مارس ۲۰۲۲، ۱۰:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۵ مارس ۲۰۲۲، ۱:۳۰

دفعات مشاهده: 930 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم رویا عباسی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rzj۹۲۷zcmhp۴/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۷ مارس ۲۰۲۲، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۷ مارس ۲۰۲۲، ۶:۳۰

دفعات مشاهده: 989 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم حمیده هورفر (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rf۱ppy۱۹۶rju/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲ مارس ۲۰۲۲، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲ مارس ۲۰۲۲، ۶:۳۰

دفعات مشاهده: 992 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری طراحی و اعتبار بخشی الگوی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مطالعه تطبیقی بومی برای دوره ابتدایی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/27 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای جمال مرتضوی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۰۸ym۵ftvua۶/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۲، ۱۰:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۲، ۱:۳۰

دفعات مشاهده: 1140 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس نارسائی های شناختی و عاطفه منفی با میانجی گری خودکارآمدی مقابله ای و حمایت اجتماعی در سالمندان

 | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم اعظم محمدی (روان شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/ran۵htjjdxe۱/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ۴:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ۷:۳۰

دفعات مشاهده: 1179 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری مقایسه تاثیر آموزش ارائه ی بازخورد موثر ، آموزش تبادلی راهبردهای خواندن و ترکیب این دو آموزش متداول بر درک مطلب دانش آموزان

 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی رضا  میرزاخانی(روان شناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rluig۷x۲p۳lp/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ۳:۳۰

دفعات مشاهده: 1164 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری ارائه و اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضاء هیئت علمی در توسعه برنامه درسی(مطالعه موردی:دانشگاه فرهنگیان)

 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای امیر یونسی(برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rf۱ppy۱۹۶rju/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ۵:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ۸:۳۰

دفعات مشاهده: 1190 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/11/22 | 
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم میترا روزبهی (روان شناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rw۶x۶ut۸j۰۴t/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۲، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۲، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 1168 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری بررسی رابطه سیستم های مغزی - رفتاری وانعطاف پذیری روان شناختی با ادارک بیماری بیماران قبلی عروق کرونری ...

 | تاریخ ارسال: 1400/11/21 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم مریم بزرگ منش (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۳dwma۷spt۷۹/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۱۲ فوریه ۲۰۲۲، ۹:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۱۲ فوریه ۲۰۲۲، ۱۲:۳۰

دفعات مشاهده: 1180 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تبیین الگوی حیات تعادلی در سبک زندگی فلسفی با خوانشی تربیتی از اندیشه ی امام خمینی ره

 | تاریخ ارسال: 1400/11/19 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای یاسر اصلانی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rinieafxxp۶c/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۱۹ فوریه ۲۰۲۲، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۱۹ فوریه ۲۰۲۲، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 1202 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری واکاوی اندیشه های فلسفی دلوز و اشارات آن در آموزش هنر

 | تاریخ ارسال: 1400/11/17 | 
جلسه دفاع رساله دکتری آقای بهرام مرادی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rwictv۵x۰e۶p/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۱۲ فوریه ۲۰۲۲، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۱۲ فوریه ۲۰۲۲، ۶:۳۰

دفعات مشاهده: 1263 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری تجربه شکست عشقی مکرر:یک مطالعه داده بنیاد

 | تاریخ ارسال: 1400/11/17 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم لعیا دین دوست (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rce۲r۴iusbym/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۸ فوریه ۲۰۲۲، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۸ فوریه ۲۰۲۲، ۳:۳۰

دفعات مشاهده: 1226 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری شناسایی نیازهای آموزشی پیش از ازدواج مجدد و پیشنهاد بسته ی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/17 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم مریم رضایی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rscmsl۹lz۶n۵/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۹ فوریه ۲۰۲۲، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۹ فوریه ۲۰۲۲، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 1240 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سمینار رساله استعاره های مفهومی در آموزش

 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 | 
سمینار رساله خانم سیده پروین صائمین دانشجوی مقطع دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت با عنوان استعاره های مفهومی در آموزش
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/ra۱qpm۰۰odl۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۶ فوریه ۲۰۲۲، ۵:۵۰
زمان پایان کلاس
یکشنبه، ۶ فوریه ۲۰۲۲، ۸:۴۵

دفعات مشاهده: 1338 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع رساله دکتری بررسی نقش کارکردهای اجرایی در پیش بینی انسجام خانواده

 | تاریخ ارسال: 1400/11/3 | 
جلسه دفاع رساله دکتری خانم شریف موسوی (روان شناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/riyouaup۲۳kb/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲، ۶:۳۰

دفعات مشاهده: 1412 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/10/4 | 
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای سیاوش مظفری (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rwictv۵x۰e۶p/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 1605 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری

 | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 
جلسه دفاع از پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم سمیه قربانیان (روان شناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۰w۸pk۸n۰nvt/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱، ۴:۳۰

دفعات مشاهده: 1609 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر