اطلاعیه دکتری اطلاعیه دکتری

اطلاعیه آزمون جامع

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع می رساند: آزمون در روز یکشنبه مورخ 31/2/96 بطور همزمان در تهران(اتاق 206 ساختمان ادبیات) و کرج برگزار می گردد.

تذکر: دانشجویان گرامی می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/2/96 مجوز آزمون جامع را دریافت نمایند.

درصد

محل آزمون

ساعت  امتحان

مواد امتحانی

رشته

100/0 کتبی

 

تهران

 

10-8

12-10

16-14

      -  روانشناسی رشد و یادگیری  

      -  شخصیت و آسیب شناسی روانی  

      -  آمار و روش تحقیق   

روانشناسی عمومی

50 /0 کتبی

50/0 مصاحبه

 

 

تهران

10-8

12-10

 

16-14

 • حوزه کمی (با تاکید برآمار و روش تحقیق،تحلیل عاملی و طرح های آزمایشی)صبح
 •  
 •  
 •  
 • حوزه تربیتی(با تاکیدبر رشد، یادگیری و شناختی) بعدازظهر

روانشناسی تربیتی

50 /0 کتبی

50/0 مصاحبه

 

تهران

 

10-8

12-10

16-14

 • روش شناسی  
 • برنامه ریزی درسی    
 • نظریه های برنامه درسی    

برنامه ریزی درسی

100/0 کتبی

کرج

 

 

10-8

12-10

16-14

 • طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات   
 • نظریه های مشاوره و رواندرمانی   
 • نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده، تحصیلی و شغلی

مشاوره

50/0 کتبی

50/0 مصاحبه

 

تهران

 

10-8

12-10

16-14

 • مربیان بزرگ
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • مکاتب فلسفی و آراء تربیتی
 •  
 • روش تحقیق

( به سه مورد به دلخواه پاسخ دهید)

 

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

 

60/0 کتبی

40/0 مصاحبه

 

تهران

 

 

10-8

12-10

16-14

 • روانشناسی سلامت
 • مداخله در بیماریهای مزمن
 • آمار و روش تحقیق

روانشناسی سلامت

100/0 کتبی

 

تهران

10-8

12-10

16-14

 • روش شناسی تحقیق
 • نظریه های اطلاعات و دانش
 • وب معنایی و هستی شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی