اطلاعیه ارشد اطلاعیه ارشد

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید که آخرین مهلت دفاع در نیمسال  دوم ۹۴-۹۵، 31 شهریور 1395 است و دفاع پس از این روز مستلزم تمدید سنوات خواهد بود.