علم اطلاعات علم اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
آخشیک، سمیه سادات دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی somakhshik [at] gmail.com -
ریاحی‌نیا، نصرت دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی استاد تمام مطالعات بین رشته ای، کتاب درمانی، طراحی داخلی کتابخانه های دانشگاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مطالعات بین رشته ای sara_purriahi [at] yahoo.com ۲۷۴۳
زره‌ساز، محمد دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار تعامل انسان و اطلاعات، رفتار اطلاعاتی mzerehsaz [at] gmail.com -
علیمحمدی، داریوش دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار بازیابی اطلاعات موسیقایی، آموزش و پژوهش علم اطلاعات Webliographer [at] gmail.com -
منصوریان، یزدان دکترای تخصصی علم اطلاعات دانشیار روش‌شناسی پژوهش، پژوهش کیفی، گراندد تئوری، وب پنهان، سواد اطلاعاتی، رفتار اطلاعاتی http://ymansourian.ir/ ۲۲۲۳

مدیر گروه: یزدان منصوریان