منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع می رساند ، آزمون در روز چهارشنبه مورخ 24/8/96  بطورهمزمان در تهران و کرج طبق برنامه برگزار می شود .

جهت اطلاعات بیشتر به بخش اطلاعیه های دکتری مراجعه فرمایید.

 

اخبار اخبار

 • 2nd congress of psychology

 • نیمسال اول 97-96

   

  نیمسال دوم 97-96

  پيش ثبت نام

  27 - 23 اردیبهشت 96

   

  پيش ثبت نام

  22 - 18 آذر 96

  انتخاب واحد

  8 - 5 شهریور 96

   

  انتخاب واحد

  12 - 9 بهمن 96

  حذف و اضافه

  5 - 1 مهر 96

   

  حذف و اضافه

  25 - 21 بهمن 96

  حذف اضطراری

  14 - 11 آذر 96

   

  حذف اضطراری

  19 - 15 اردیبهشت 97

  شروع كلاس­ها

  25 شهریور 96

   

  شروع كلاس­ها

  14 بهمن 96

  پايان كلاس­ها

  13 دی 96

   

  پايان كلاس­ها

  16 خرداد 97

  امتحانات

  18 دی الی 1 بهمن 96

   

  امتحانات

  21 خرداد الی 4 تیر

   

 • پورتلت‌های تو در تو پورتلت‌های تو در تو