منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دانشجویان گرامی؛

ضمن آرزوی توفیق برای شما عزیزان، خواهشمند است برای حفظ نظم و آرامش در ایام امتحانات موارد  ذیل  را  رعایت فرمایید.

1- برنامه امتحانی خود را از طریق سیستم گلستان، گزارش (428)دریافت نمایید.

2- با توجه به انجام حضور و غیاب بر اساس شماره صندلی، دقت نمایید بر اساس شماره مندرج در برنامه امتحانی، بر روی صندلی مخصوص به خود مستقر شوید.

3- کارت دانشجویی خود را همراه داشته باشید.

4- کیف، موبایل خاموش شده و سایر وسایل شخصی خود را روی سکوی جلو کلاس قرار دهید.

5- ازجابجایی صندلی و جدا کردن شماره نصب شده بر روی آن خودداری نمایید.

6- بعد از امتحان، از تجمع در سالن های دانشکده خودداری نمایید.

 

برخی از مصادیق تخلف آموزشی و تقلب در امتحانات

  • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی،
  • نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست وپا، لباس، میز و نیمکت،  دستمال کاغذی ،  و...
  • بر هم زدن نظم جلسه امتحان، و عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین،
  • فرستادن شخص دیگری به جای خود چه در امتحان و چه در کلاسهای درس
  • استفاده غیر مجاز از کتاب و جزوه و دیگر فرم های نوشتاری... در جلسه امتحان
  • همراه داشتن کتاب ، جزوه ، برگه یادداشت، برگه چرک نویس، موبایل ، ام پی تری پلیر ، ماشین حساب و کامپیوتر های جیبی
  • ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سوالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب
  • فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی
  • ننوشتن  مشخصات  فردی در برگه  سوال و پاسخنامه  با هدف تعویض آن با  بغل دستی.
  • خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحای ورقه و پاره کردن آن از مصادیق  تقلب محسوب می  شود.

* لازم به ذکراست که عدم رعایت هر یک از موارد فوق تخلف محسوب شده  که علاوه بر درج نمره 25 /. در درس مربوطه، تنبیهات دیگری برای دانشجوی متخلف طبق مفاد آیین نامه به اجرا در خواهد آمد.

 

با آرزوی توفیقات روز افزون در تمام مراحل زندگی

 

آ موزش دانشکده