روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی

 

گروه روانشناسی عمومی در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
 
1- کارشناسی مجموعه روانشناسی ورودی 95 دریافت برنامه 7 ترمه
2- دکترای روانشناسی عمومی روزانه (کرج)‌ و شبانه (تهران)
3- ارشد روانشناسی عمومی، برنامه ترمی