برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه مطالعات برنامه ریزی درسی

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
ایزانلو، بلال دکترای تخصصی تحقیقات آموزشی استادیار تحقیقات آموزشی، آمار، روش تحقیق b.ezanloo [at] gmail.com
حاجی حسین نژاد، غلامرضا دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی دانشیار برنامه درسی hosseinnejad_1 [at] yahoo.com
حسینی خواه، علی دکترای تخصصی برنامه درسی استادیار تفکر شهودی، تفکر تخیلی، هوش معنوی، آموزش ارزشها، آموزش کارآفرینی h.ali.tmu [at] gmail.com
عباسی، عفت دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی استادیار برنامه درسی effatabbasi [at] gmail.com
عطاران، محمد دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی دانشیار برنامه درسی attaran_m [at] yahoo.com
علی‌عسگری، مجید دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی دانشیار برنامه درسی aliasgari2002 [at] yahoo.com
کیان، مرجان دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی استادیار برنامه درسی m.kian44 [at] yahoo.com
گرامی پور، مسعود دکترای تخصصی سنجش و اندازه‌گیری استادیار آمار، روش تحقیق، سنجش و اندازه‌گیری mgramipour [at] yahoo.com
نیکنام، زهرا دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی استادیار برنامه درسی z_niknam [at] yahoo.com

مدیر گروه: دکتر مسعود گرامی پور