اطلاعیه کارشناسی اطلاعیه کارشناسی

اطلاعیه

با توجه به همزماني امتحانات پايان ترم با ايام ماه مبارك رمضان و جهت استفاده دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه از فيوضات شبهاي قدر، به اطلاع مي­رساند در روزهاي 24 و 28 خرداد ماه امتحان برگزار نخواهد شد و تاريخ امتحانات مذكور (شامل مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) به شرح  ذيل اعلام مي گردد:    

كليه  امتحانات روز چهارشنبه 24/3/96 به روز دوشنبه 12/4/96 منتقل گرديد.    

كليه امتحانات روز يكشنبه 28/3/96 به روز سه شنبه 13/4/96 منتقل گرديد.