دانش آموختگان دانش آموختگان

اسامی دانش‌آموختگان پیشین دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 • گروه روانشناسی (همه گرایش‌ها)

  • پژوهنده، علی
  • چراغ ملائی، لیلا
  • چراغی، فرشته
  • دستجردی، رضا>
  • سعادتی شامیر، ابوطالب
  • شكری، امید
  • عرب زاده، مهدی
  • كاوسیان، جواد
  • كرامتی، هادی
  • مجد ابادی فراهانی، زهره
  • نیكدل، فریبرز
 • گروه مشاوره و راهنمایی

  • اسدپور، اسمعیل
  • امانی، احمد
  • بوستانی پور، علیرضا
  • حمیدی پور، رحیم
  • حیدر نیا، احمد
  • خدادادی سنگده، جواد
  • رسولی، محسن
  • فلاح زاده، هاجر
  • محسن زاده، فرشاد
 • گروه فلسفه تعلیم و تربیت

  • امیری، معصومه
  • بابائی، مظهر
  • برهمن، مریم
  • بلاغت، سیدرضا
  • بلندهمتان، كیوان
  • تقویان، ناصرالدین علی
  • سلحشوری، احمد
  • فرزانفر، جواد
  • مظفری پور، روح اله
  • موسیوند، محبوبه
  • یاری قلی، بهبود
 • گروه مطالعات برنامه درسی

  • اعظمی، بهارك
  • پیری، موسی
  • حیدری نقد علی، ژیلا
  • سراجی، فرهاد
  • صفائی موحد، سعید
  • صفرنواده، خدیجه
  • لركیان، مریم
  • نورآبادی، سولماز
 • گروه تکنولوژی آموزشی

  • این گروه دوره دکتری ندارد.
 • گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

  • این گروه هنوز دانش‌آموخته دکتری نداشته است.