منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اطلاعیه آزمون جامع

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع می رساند: آزمون در روز یکشنبه مورخ 96/2/31 بطور همزمان در تهران و کرج برگزار می گردد.

تذکر: دانشجویان گرامی می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/2/20 مجوز آزمون جامع را دریافت نمایند. (اطلاعات بیشتر در بخش اطلاعیه های دکتری)